trần mộng t

 

O CA DAO

 

 

 

o rộng chẳng phải gầy đu
Bởi tim bỏ ngực đi lu với tnh

o chật chẳng phải ln cn
Tại tim ai dọn vo gần tim ti

Mặc bao nhiu o khng vừa
Chng đi để tuyết giữa trưa ma h

o lụa sao mặc giữa đng
Tay chng ấm cả o trong o ngoi

o mn lấy gấu v vai
Qua sn đừng để nắng phai vạt tnh.

  

art2all.net