trần mộng t

 

 

GI MA ĐNG BẮC
Gửi anh Sơn, em Cường v anh Ngọc
 

H Nội rủ nhau mua o ấm
gi ma đng bắc thổi qua len
khăn san qung vội vo cổ gi
trn vai một chiếc l rơi nghing
Hnh như c tiếng ai đang gọi
tn của người yu giữa gi đng
gi x tiếng gọi qua từng phố
Hng Đường ngọt lịm nỗi chờ mong
H Nội cầm tay nhau ra phố
o nhung ai thử giữa Hng Đo
chiếc kiềng trạm bạc rung qu khứ
ngy xưa về như giữa chim bao
H Nội rưng rưng đi vo tết
cc vng đại đa đẹp hơn trăng
tri tim nhuộm đỏ qua Hng M
hoa đo như lệ gi Nhật Tn
Lu lắm em mới về H Nội
đi trn vin gạch tuổi thơ ngy
gi ma đng bắc lm em khc
H Nội, anh ơi phố rất gầy!

 


Thng 1/ 06

 Trần Mộng T
 

 

 

 

 

art2all.net