trần mộng t


 


Đ n g  T r ắ n g

Ma đng trắng giữa mi nh
cu thơ trắng giữ hồn ta v đề
bng hoa trắng giữa đam m
mối tnh trắng xuống lời thề bỗng tano  M ỵ  C h u

Chng tung trong gi tuyết lng ngỗng
em nhặt vo may o Mỵ Chu
em qun rắc tuyết trn đường hẹn
nn kiếp ny ta lạc mất nhauT u y ế t  T r ọ n g  T h ủ y

Lng ngỗng ngập đường chng ở đu
tuyết trắng bay bay v ngựa sầu
một chuỗi hạt trai chm đấy giếng
vết cắt tim chng sắc trắng phau

 


L ệ  T h ủ y  T i n h

Ti tri trn một con đường trắng
Hai hng thng trắng đứng hn nhau
dy ni bạc đầu m mặt khc
giọt lệ thủy tinh cắt nỗi sầu.trần mộng t 

art2all.net