trần mộng t

 

 


o  T u y ế t

Chng đến tặng em chiếc o mới
chao ơi lạnh qu gớm ma đng
o tuyết chng cho mong manh qu
giũ xuống hồn em một vũng băng

 


H o a  T u y ế t

Chng đến tặng em cnh hoa tuyết
hồn em l chiếc bnh pha l
x g hoa tuyết hương khng đượm
tnh chng đ ngt nỗi đam mtrần mộng t


 

 

 

art2all.net