trần mộng t

 

THƯỢC DƯỢC

 

 

 


Đm nở trắng ngần bng thược dược
những cnh hoa đnh thức vầng trăng
em về vạt o sương ma hạ
vng đẫm trn vai một mảnh rằm

  

art2all.net