trần mộng tú

 

 

TÔI CÔ ĐƠN NHƯ THƯỢNG ĐẾ


 


Thượng Đế luôn luôn cô đơn
Tôi đôi khi thấy ḿnh
cô đơn như Thượng Đế

Tôi buộc nỗi cô đơn của ḿnh
vào cánh diều
thả bay lên thật cao
nỗi cô đơn của tôi
chạm vào vết thương bên sườn Thượng Đế

Thượng Đế cúi xuống
Cả hai vỗ về nhau
tôi ngả vào tay người
cô đơn hóa thành gió
bay theo những đám mây

những đám mây múa lượn
rơi xuống những hạt mưa
tưới trên cánh đồng mênh mông
nở những bông hoa ngũ sắc

Có con chim bay tới
mang những mầm hoa đi thật xa
chia đều cho mặt đất
bây giờ cô đơn không c̣n cô đơn nữa
đă thành cánh rừng hoa.

tmt Tháng 8/6/2018


 

art2all.net