TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

CON GÁI ĐỒNG XANH

(Tặng nông dân quê tôi)

 


 


Nh́n nắng hàng cau nắng mới lên
HMT

Giữa ḷng mẹ Thiên Nhiên
Từng khoảnh khắc vô biên
Em đang th́ con gái
Lá ngần ngón tay tiên.

Gió hát ru đồng xanh
Hoa nắng sáng cây cành
Lặng nh́n mây trời biếc
Thơ ngập tràn ḷng anh.

Em nhú đồi xuân theo
Ôi con gái quê nghèo
Gót thần nông chân lúa
Cánh đồng mầm xanh reo.

Ḱa dáng hàng cau yên
Nắng hừng nắng mới lên.
Con gái đồng xanh hát
Ngọt ngào giọng chim quyên...

Sóng nhạc t́nh ngân nga
Đồng xanh lúa mượt mà!
Hồn anh bay phiêu diễu
Khúc huyền diệu thanh ca!

Giữa ḷng mẹ Thiên Nhiên
Mộng đời xanh vô biên
Ồ. Đồng xanh con gái
Lúa ngời ngời cô tiên!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

~~oOo~~

 

 

 

art2all.net