TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

DĨ VĂNG XA RỒI ...!

(Tặng Hoàng Hạc Nguyễn)

 


 


Dĩ văng xa rồi! Em nhớ không?
Ngày xanh đă mất, má thôi hồng
Anh đàn em hát đâu c̣n nữa
Con sáo sang sông, sáo sổ lồng...

Năm tháng xếp sầu trên lá cây
Vườn xưa liễu rủ dáng hao gầy
Em xa ảo mộng vầng trăng úa
Rụng xuống đêm buồn chén rượu say.

Anh lặng trầm tư đôi mắt mờ
Nh́n đời trôi tựa một giấc mơ
Em ơi! Nắng tắt hoàng hôn tím
Đàn hát một ḿnh lạnh tiếng tơ!

Dĩ văng xa rồi! Trăng viễn khơi!
Hồn anh hoài vọng tuổi xuân thời
Con đường hoa mộng xưa ch́m khuất
Anh mất em! Hoang vắng đất trời!

30/8/2021

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net