TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

ĐỒNG DAO LIỄU ĐỎ

Nhn ảnh người đẹp Trần Mai Ngn v bi thơ NHỮNG NHNH LIỄU ĐỎ tnh tứ giu nhạc điệu rất hay, ti cảm hứng tưởng tượng thời tuổi nhỏ của người đẹp liền comment ṃt bi đồng dao di min man...!

 Đồng dao liễu đỏ
Hoa vng Mai Ngn
Lng em chưa tỏ
Cho người phn vn...
Nhớ xưa tuổi nhỏ
Em đẹp thin thần
Dưới nhnh liễu đỏ
Bắt bướm vườn xun
Hồn nhin trn cỏ
Son hồng gt chn
hay d gi
Mi tru hồng quần...

Đồng dao liễu đỏ
ơi tnh nhn
Em về giữa ngọ
Rn rn bn chn
Hai con mắt ng
Đất trời vo xun
Tuổi vừa lớn đ
Ngực nh thanh tn
La thn kỳ cọ
Suối trong v ngần
Chim xanh dấu mỏ
Ht vang rừng xun...

Đồng dao liễu đỏ
Xun trn hin sn
Em thời tuổi nhỏ
Đi cnh thin thần
Vầng trăng vừa tỏ
M hồng đng ln
Rộn rng đu đ
Trai tơ đ́n gần
Bướm ong đầu ng
Hoa vng Mai Ngn
Hương bay trong gi
Gi lng Nha Mn...(*)

Đồng dao liễu đỏ
Ới hoa Mai Ngn
Ma xanh đồng cỏ
Mu chảy trong thn
Gi từ tuổi nhỏ
Lng em ngại ngần
Mắt ai nhn đ
Hồn em bng khung...
Con tằm chn đỏ
Nhả tơ thơ vần
ơi giờ tỏ
Em l thi nhn!

Bụi Đời Thi sĩ TRẦN THOẠI NGUYN

 

Xin php mượn ảnh trn trang Nữ sĩ Trần Mai Ngn nh!

(*): Lng Nha Mn, nơi con gi đẹp nổi tiếng đất miền Ty Nam Bộ từ thời xưa do Cung tần Mỹ nữ Cha Nguyễn nh để lại.

(https://www.google.com/search?q=gi+lng+Nha+Mn&oq=gi+lng+Nha+Mn&aqs=chrome..

69i57j33i160l2.22698j0j19&client=ms-android-samsung-gj-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8).

 

 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net