TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

THI SĨ VÀ MỘNG ĐỜI HUYỀN ẢO
 


 

Có chàng Thi Sĩ mê hoa
Một mai chết đi thành mộng
Ḍng đời thành suối thi ca
Hồn chàng là hoa Sự Sống.

Nầy đóa hồng nhung lung linh
Nầy đóa quỳnh hương bung cánh
Người đời sao quá vô t́nh
Măi mê đồng tiền, chạy mánh!

Đời người ngắn ngủi ai ơi!
Nhắm mắt xuôi bàn tay trắng
Sao sống lăng quên cuộc đời
Quên quà Tạo Hóa ban tặng?

Sống đời thực dụng cằn khô
Giết chết cội nguồn Sáng Tạo
Cảm ơn Thi Sĩ mộng mơ
Mang lại cho Đời Huyền Ảo!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc nền mp3

 

THI SĨ VÀ MỘNG ĐỜI HUYỀN ẢO

Thơ Trần Thoại Nguyên

Nhạc Mộc Thiêng

 

 

 

 

art2all.net