BUÔNG XẢ

TRƯƠNG THỊ MỸ-VÂN


          Câu chuyện có thật này nói về chữ “Xả” theo ư nghĩa Phật giáo do một vị lạt-ma Tây Tạng là ngài Nawang Gehlek Rimpoche kể lại trong quyển sách “Good Life, Good Death” (Penguin, 2001) của ngài.

Câu chuyện này do chính vị thầy của ngài Gehlek Rimpoche là ngài lạt-ma Gomo Rimpoche kể lại.

 

Vào giữa thập niên 1950, lúc Tây Tạng bị Trung Hoa xâm chiến và các vị lạt-ma bị tàn sát, ngài Gomo Rimpoche cùng một số đệ tử phải xuống định cư tại miền tây bắc Ấn Độ. Trong số các đệ tử của ngài Gomo Rimpoche có hai vị lạt-ma già yếu, biết ḿnh không sống được bao lâu nữa nên họ muốn mất lúc trí óc c̣n minh mẫn để có thể áp dụng phương pháp thiền định đặc biệt của các vị lạt-ma Tây Tạng lúc lâm chung. V́ thế hai vị lạt-ma thỉnh ư kiến của ngài Gomo Rimpoche để quyết định ngày ra đi của hai vị đệ tử này.

Thế nhưng đến ngày đă dự tính, chỉ có một vị lạt-ma an tịnh nhắm mắt ĺa đời, c̣n vị lạt-ma kia không những chưa mất mà c̣n bị đưa vào pḥng cấp cứu của bệnh viện địa phương. Khi nghe tin này, ngài Gomo Rimpoche lập tức cải trang thành một người lao công rồi lẻn vào bệnh viện “American Hospital” để thăm vị lạt-ma này.

Ngài hỏi vị lạt-ma, “Tại sao con c̣n nằm đây? Có chuyện ǵ xảy ra thế?”

Vị đệ tử già trả lời, “Bạch thầy, con bắt đầu thấy những triệu chứng lúc lâm chung, nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng những triệu chứng đó quay ngược trở lại làm con cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng. Con la hét um sùm nên người ta mới đưa con vào đây.”

Ngài Gomo Rimpoche biết vị sư già này là một người tu hành tinh tấn, có khả năng tự đi về cơi tịnh độ nên ngài không hiểu có chuyện ǵ đă ngăn cản sự ra đi song suốt của vị này vào giờ phút lâm chung.

Bỗng dưng ngài Gomo Rimpoche để ư thấy vị sư này mặc một chiếc áo mới rất đẹp. Ngài hỏi, “Cái áo này ở đâu con có vậy?”

Vị sư già thưa, “Áo đẹp quá phải không thầy? Bạn con vừa mới tặng con ngày hôm kia đó thầy. Thầy thích không?”

“Ừ, đẹp quá! Thầy thích lắm, con cho thầy đi!”

Vị sư già ngần ngại đáp, “Nhưng con cũng rất thích cái áo này mà thầy!”

Ngài Gomo Rimpoche năn nỉ, “Thầy muốn có cái áo này. Nếu con không cho thầy th́ từ nay sẽ không c̣n thầy tṛ ǵ nữa.”

Vị sư già cởi áo đưa và ngài Gomo Rimpoche liền xé toang cái áo. Sau đó vị lạt-ma này nhắm mắt b́nh thản ra đi.

 

Câu chuyện này cho thấy ngay cả những vị sư tu hành tinh tấn lâu năm, đến giờ phút cuối cùng nếu c̣n vướng víu vào một điều ǵ đó cũng không thể nhắm mắt thanh thản nhẹ nhàng ra đi được.

Thời Đức Phật c̣n tại thế, khi giảng về Tứ Vô Lượng Tâm tức là bốn chữ “Từ, Bi, Hỷ, Xả,” để nhấn mạnh tầm quan trọng của chữ Xả, Ngài nói, “Này các tỳ kheo, nếu các người muốn được b́nh an th́ hăy luôn luôn nhớ giữ lấy chữ Xả làm đầu v́ chỉ có tâm buông xả mới thực sự là tâm thanh tịnh và từ sự thanh tịnh đó mới có được sự b́nh an.”

 

Và sau đây là một bài kệ ngắn cùng đề tài trên của Thầy Thích Pháp Ḥa (Tu Viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada):

Ở đời học một chữ Buông
Buông sân, buông giận, buông buồn, buông mê.
Buông cho nó khỏe người ơi,
Buông cho ḷng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng.

 

Trương thị Mỹ Vân

(Tinh Tấn Magazine số 1 tháng Tám 2018)

 

 

TINH TẤN MAGAZINE

Trương Mỹ-Vân

art2all. net