Trương Quang

 

 

 

Vọng cảnh Nguyên tiêu

 

 Đùa Nguyễn Phước Vĩnh Ba

 

Lăng đăng cao nguyên

 

Ngẫu hứng bên hồ Tịnh Tâm

 

Ngẫu hứng bên sông

                              

                          

 

art2all.net