Elena Pucillo Truong

 

 

 

TẬP TRUYỆN "MỘT PHÚT TỰ DO"

 

TẬP TRUYỆN " VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN"

 

QUÁN VĂN 58: THIỆP MỜI DỰ NGÀY PHÁT HÀNH

 

QUÁN VĂN 58: TỪ SÔNG PO ĐẾN SÔNG CÔN

 

~~oOo~~

 

BÀN TAY TRONG MỘT BÀN TAY

CON CHIM NHỎ TRONG LỒNG

DẢI RUY BĂNG MÀU TÍM

KHO TÀNG CỦA SỰ IM LẶNG

LEONARDO DA VINCI: HỌC ĐỂ SÁNG TẠO

MÙI THƠM BUỔI SÁNG 

MỘT PHÚT TỰ DO

NỤ CƯỜI PHÚC HẬU GIỮA THU VÀNG

PHẠM CAO HOÀNG, NGƯỜI LƯU GIỮ YÊU THƯƠNG

PH̉NG SỐ 3

PHÚT MẶC KHẢI

QUÁ KHỨ DƯỚI LỚP TUYẾT MÙA GIÁNG SINH 

TÀ ÁO LỤA GIỮA NHỮNG CÁNH SEN

THƯ VIẾT CHO MẸ

TRÀ SƯ, THÁNH ĐỊA CỦA LOÀI CHIM

TRÊN CHUYẾN TÀU VỀ QUÊ ĂN TẾT 

TRÊN ĐỈNH NÚI THIÊNG

TRỊ LIỆU NHÓM

VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN

 

 

 

Trang Trương Văn Dân

Quán Văn

art2all.net