TRƯƠNG VĂN DÂN

 

~~oOo~~

 

Sách:

 

BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA

 

HÀNH TRANG NGÀY TRỞ LẠI

 

~~oOo~~

 

BỆNH VIỆN BẢY TẦNG ( dịch)

CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHỮNG TRÁI TIM 

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG ( dịch )

HẠT BỤI BÊN KIA BIỂN THÁI B̀NH

HUỲNH KIM BỬU VÀ TIẾNG HẠC BAY TRÊN D̉NG SÔNG CÔN

KIỆT TẤN, ĐÔI KHI THÈM CHẾT NHƯNG VẪN MÊ ĐỜI

LỖI KẾT NỐI

LỜI T̀NH BUỒN và những bản dịch 

MILANO - SAIGON, ĐANG VỀ HAY SANG

NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ 

NHỮNG NGÀY ĐÁNH MẤT ( dịch)

MỘT ÁNG MÂY BAY

MỘT NGÀY CỦA CHÚA

MÙA THU ... NHỮNG CHIẾC LÁ T̀M NHAU

PARIS NGÀY TRỞ LẠI

PHÙNG NGUYỄN, CHIẾC LÁ THU BAY

THẦY GIÁO, BẠN VĂN

THỜI HẠN (dịch)

THƯ T̀NH ( dịch)

T̉A SOẠN QUÁN VĂN

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA, BÀI CA NAPOLI ... 

TỪ SÔNG SEINE PARIS ĐẾN KÊNH NHIÊU LỘC SÀI G̉N

VỀ MỘT ÁNH SAO

V̀ TÔI LÀ CON CỦA MẸ (dịch)