Trương Văn Dân

 

TR̉ CHUYỆN VỚI THIÊN THẦN

 


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020

 

370 trang

với 75 câu chuyện kể

 

~~oOo~~

 

Elena Pucillo Truong: Lắng nghe, dừng lại và suy ngẫm

Nhật Chiêu: Nói với một nhân vật tưởng tượng ...

Trần Kim Đức: Dịch bệnh COVID-19 và tiểu thuyết

Hạ Minh: 'Tṛ chuyện với thiên thần' và 'Một phút tự do'

Nguyên Cẩn: Đôi ḍng tản mạn về 'Tṛ Chuyện với thiên thần '

Mai Thanh Tân: Đọc ' Tṛ chuyện với thiên thần '

Trần văn Chánh: Đọc sách ' Tṛ chuyện vói thiên thần '