Tuệ Nga

 

DNG SNG TUỔI THƠ

 


Ti ngược dng sng tuổi thơ
Thấy Hương Huệ ngt bn bờ Suối ngoan
Thấy My đi rất nhẹ nhng
o tơ lụa Bạch dịu dng, Chị ti,

Tịnh thanh, ơi một bầu trời
Vườn sau Chim ht lơi lơi gi đa
Mnh mang một khoảng trời mơ
Gi đa ngọn cỏ bao ma hoa nin

Mẹ ngồi Niệm Phật bn hin
Chao i, l nhớ m đềm ngy xa
Thời gian vt cnh my qua
Nhớ H, Phượng nở sắc hoa tươi hồng...

Nhớ ơi ! L Nhớ mnh mng !
Ai cho ti ngược lại dng sng thơ
Tuổi Chiều ! Tc Trắng như tơ
Bỗng xao xuyến nhớ tuổi thơ xa vời...


Tuệ Nga