Tuệ Nga
HƯƠNG NH I

Tiếng Thơ ha Với tiếng Kinh Hiền
Nắng sớm lụa l, Trời Tịnh Yn
Bt ngt hương đời, Hương Nh i !
Nụ Cười Em, Ơi, qu Hồn Nhin ...

Tuệ Nga

 

~~oOo~~AI HỎI GI

Ti đi giữa nắng chiều c tịch
Gi lạnh đầy hồn, Gi lạnh vai
Hỏi Gi c Buồn, Ai hỏi Gi !
Trăm năm ngơ ngẩn ci trần ai ...

Tuệ Nga

 

~~oOo~~

GỌI CHM HOA NHỎ

Đng min cy l ngủ vi
C con Chim nhỏ ht lời : Gọi Thơ,
Gọi Thơ, Thơ lại lững lờ !
Gọi Chm Hoa nhỏ bn bờ tịch liu ...

Tuệ Nga

 

~~oOo~~

LƯNG CHỪNG LŨNG MY

Quẩy Thơ ai thả giữa Rừng
Ta Đem Thơ thả Lưng Chừng Lũng My,
Bi Thơ Thơm ! Ngt Sen đầy !
Hoa V Ưu Nở Cuối Ngy Vng Thu ...


Tuệ Nga
Oregon, Miền Ty Bắc
Ma Thu 2022

 

 

~~oOo~~