Tuệ Nga

 

MA XUN GOM NẮNG

 


Lại nữa ma Xun sắp trở về
Nghe lng thao thiết vọng trời qu
Nghe sầu chợt dậy trong nhung nhớ !
Sương khi m sa chắn nẻo về

Lại nữa ma Xun sắp trổ Hồng
Sao chiều nghe vẫn chiều mnh mng
Em Thương mắt c xanh ngy cũ
Hay đ xậm mầu mong nhớ mong ...

Lại nữa ma Xun sắp trổ Vng
Lưng trời khng cnh n bay ngang
Tm ma hoa Tuyết rơi phương lạ
Ai gửi lng theo My qu giang

Lng đng dng Xun qu khứ về
Trời Xun,Thơ ngt nt si m
Ai đi gom nắng ma Xun ấy
Trải thắm bin cương đẹp lối về .

TUỆ NGA
Oregon Ma Xun
1983

~~oOo~~

 

 

MA XUN GOM NẮNG

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thing

Tiếng ht Ngọc Quy

 

~oOo~