Tương Giang


 

BI THƠ TNH CỦA EM

Bi thơ tnh của em
Đi lc rất lấm lem
Khng c mu nước mắt
M trĩu nặng nhớ qun

Bi thơ tnh vấn vương
Vị bột ngọt, vị đường
V từ trong gc bếp
Thơ tự do tỏa hương

Ở đ c say m
Những k tự bn lề
Dấu thanh chen đơn kp
Mc ngoặc nt nhiu kh

Bi thơ tnh với em
Dễ thương chuyện bnh thường
Như em, thời gian vẫn
Từng tờ lịch tinh tươm

TƯƠNG GIANG


 

art2all.net