TUYỀN LINH

 

 

GIỚI HẠN

 Anh có hai nụ cười
Nụ cười thật anh giấu
Nụ cười giả anh trao
Biết tặng nụ cười nào
Cho vừa ḷng em nhỉ?

Anh có hai con mắt
Con trái để khóc thầm
Con phải nh́n đăm đăm
Vào cuộc đời dâu bể
Con nào là có thể
Cho em chút an yên?

Anh có hai bàn chân
Để đội trời đạp đất
Vừa rồi trời lấy mất
Hết một mớ sinh tồn
C̣n đâu mà lên non
Để khai sơn xẻ núi
Để đá mềm chân cứng
Để anh vẫn là anh

Nhưng không sao đâu em
Vẫn c̣n đây khối óc
Anh sẽ làm được tất
Nếu tâm vững chính tâm
Giới hạn nào cản ngăn
Được ḷng người sắt đá?
Cái tôi anh - bản ngă
Là niềm tin…niềm tin…!
Không cưỡng cầu an yên
Ṿng xoáy đen xă hội
Vẫn an nhiên tự tại
Giữa ḍng chảy thạch nham…!


TUYỀN LINH
2022

 

 

 

art2all.net