TUYỀN LINH

 


PHƯỢNG ... 

 Người là Phượng
Hay Người cánh phượng
Mang lời ve rời khỏi Sài G̣n?
Nơn tơ cái thuở c̣n son
Để cho ai đó chừ c̣n hoài mơ…

Bến Hàn Giang lặng lờ cổ độ
Thuyền xa bờ thuyền dạt về đâu?
Trăng lên t́m mộng giang đầu
Vớt trăng chỉ thấy một màu dư quang

Từ đâu đó Người mang dáng dấp
Áo trinh nguyên lụa bạch hồng hoang
Người đi trắng cả Địa Đàng
Bước chân khuê các vơ vàng hồn ta

Trăng ái phủ bên thềm nguyệt lạnh
Ta ngóp ngoi ch́m nổi ái hà
Ai đâu thấu được ḷng ta
Trăm năm c̣n lại một tà dương trôi

Thôi chịu thế, thế thôi chịu thế!
Đợi luân hồi quay lại, lại quay…
Cơ duyên vạn cổ chuyển xoay
Chờ tơ duyên thắm, chờ ngày t́nh lang

Trái ngang…ôi, lắm trái ngang ! ! !

 


TUYỀN LINH

 

 

 

art2all.net