TUYỀN LINH

 

 

THÁNG TƯ MỘT NỬA

 Bây giờ
là nửa tháng tư
hết nửa tháng nói láo
Như anh đă bảo với em
Anh mượn tháng tư để trải thảm đen
cho cơn nói xạo
Có ngôn ngữ nào khi qua miệng người
mà hoàn hảo măi đâu em
nên em chớ dại mà tin những con người
bằng da bằng thịt nói chắc như đinh
Hăy nh́n khói lửa Ukraine sẽ biết
những người “lớn” ít khi nói thiệt
tảng băng nổi
tảng băng ch́m
rất khác biệt nhau
Như anh, bịnh hành xác thật đau
miệng vẫn cười với em bằng nụ cười “chính trị”

Bây giờ
là nửa tháng tư
anh vẫn c̣n dùng đ̣n tâm lư
để vui với em cho đoạn tháng đoạn ngày
cho đến khi nào anh không biết không hay
rằng anh đă nói láo

Trên đời
chỉ có một thứ không bao giờ xạo
là… Nước Mắt
như nước mắt bà mẹ Ukraina…!


TUYỀN LINH
15.4.2022

 

 

art2all.net