UYN THY LM

 

 

BI TNH CA MA THU

  


Ta đến bn em trong chiều lộng gi,
Hương tc thơm ngy ngất buổi ban đầu.
Lời chưa thốt m tnh như đ tỏ.
Em yu kiều diễm lệ giữa trời thu.


o em nh vng ma nay hoa cc
Thoảng bn tai nghe xao động mặt hồ
Trong xa vắng nhạc Thin Tin Vũ Khc
Điệu m trầm lan tỏa đến hư v.

Em hồn nhin rong chơi bn suối mộng,
Dng ngọc ng, ln tc mượt thanh xun.
Viết đến em Tnh ca chiều gi lộng.
Ngn xưa sau, cn đọng nt thanh tn.

Ngắm đn bướm chập chờn đi cnh nhỏ
Sắc mu tươi trong vườn đẹp thế nhn.
Đến với em tnh ta như đ c,
Hẹn cng nhau từ kiếp khc bao lần..

Yu em mi, lng đu thi tưởng tiếc
Sẽ chờ nhau d đời đ an by.
D năm thng c tri đi biền biệt
Mối duyn tnh: Đu để nắng thu phai

 

UYN THY LM
 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net