UYN THY LM

 

 

 

 

BIỀN BIỆT BNG THỜI GIAN


Ta chờ nhau đ mấy xun sang,
Đợi đến cỏ hoa sắc a vng.
Nắng xuống ven đồi, sim tm rụng,
Chiều ln bản Thượng, khi lam tan.
Trăm năm thầm nguyện nn duyn thắm,
Một pht đơn sai để ngỡ ngng.
Đời chẳng như lng người ước vọng,
Mảnh tnh biền biệt bng thời gian.
 

 

UYN THY LM
 

 

 

~~oOo~~
 

art2all.net