UYN THY LM

 

 

CUỘC THẾ VẦN XOAY

  


Cuộc thế vần xoay tựa vn cờ,
Người dồn tm sức, kẻ thờ ơ.
Được thời xe ngựa thnh thang bước,
Lỡ vận thn danh ho hắt chờ.
Chạy đuổi vinh hoa như bến mộng,
Bung tay ph qu tựa m bờ.
Nhn sinh trong ci v thường đ
Luyến cuộc cờ tn, rượu với thơ.

 

UYN THY LM

(Thn tặng Nh Thơ NHẤT HNG )
 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net