UYN THY LM

 

 

 

 

LỆ TRN PHM SẦU


Lời nhẹ như gi thoảng,
Người ni trong v tnh.
Tưởng my tri gi cuốn
M ray rức lng mnh,
M nghe buốt niềm đau.
Ngoi kia vầng trăng khuyết,
Rồi mai trăng lại trn.
Nhưng n tnh diễm tuyệt
Sao lm giọt lệ tun?
Hương tc gi thu qua
Nghĩa đời chẳng phi pha.
Đo hồng em trao tặng
Đ thay lời ngọc ng.
Một mnh trong thinh lặng
Giữa mn đm bao la.
Tiếc lng mnh trn qu
Sao gi ct xo nho??
Em sẽ cố qun đi
Nho đn đm vng vọt.
m trầm buổi phn ly
Trn phm sầu mấy giọt
Nước mắt giữ được g
Sao lệ cứ trn mi.

Uyn Thu Lm

 

 

 

~~oOo~~
 

art2all.net