UYN THY LM

 

 

TNH NGƯỜI C PHỤ

 


 

 

Anh yu dấu v sao mnh đơn lẻ,
Ba mươi năm rồi chẳng được gần nhau ?
Sau h đ trong sn ga lặng lẽ
Lệ tun trn từ biệt, hẹn ma sau .

Rồi anh đi chiến trường xa vẫy gọi,
Từ gi phố phường khoc o chiến binh.
Đm từng đm đợi thư anh mn mỏi
Anh ra đi cho đất nước yn bnh .

Tin chiến trận đm ngy loang mu lửa,
Anh miệt mi nơi ni thẳm rừng su
Chiều hnh qun qua lưng đồi tre nứa
Nhớ thắt lng đi mắt lệ hoen sầu!! .

Tn cuộc chiến tm anh đu thấy bng,
Khng cn qu xưa, tan tc thị thnh.
Suối Mu, Hm Tn, Cổng Trời đồng vọng
Tin anh biệt ngn ni đỏ rừng xanh ?!

Em trở về bến sng xưa c quạnh
Nhớ thương sao o trận bạc xun no.
Sn trường cũ gốc điệp tn thu lạnh
Mi nghe lng quặn thắt nỗi niềm đau.

Em vẫn chờ ba mươi năm c lẻ,
Thu sang đng mấy độ tc phai tn.
Cuộc ph sinh cn ghi lời thề ước
Giữ tnh anh. Đi trọn kiếp nhn gian!


UYN THY LM
 

~~oOo~~

 

Thơ Uyn Thy Lm
Nhạc Phan Ni Tấn
Tiếng ht Thảo Quyn
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfOHN-OAWDg

 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net