vơ công liêm

 

ANH C̉N NHỚ

    Hay EM ĐĂ QUÊN ?

tưởng nhớ: cao xuân huy.

 


                            

găy cánh dă qùy tưởng như không

ngáp phải gió

ruồi muỗi vo ve hùa theo nắng

ẩn dụ

một loài thú rống đêm trăng ướt

bên bờ kinh lạch đá soi ḿnh

ơn tế độ một mai không c̣n nữa

áo rạng đồi xanh nghe âm vang

ta buông thả một chiều hơn cô độc

giữa tà huy bóng xế ráng mây trôi

em khóc suốt một mùa đông dă thú

ngày về bữa đó có c̣n không?

tháng ba tháng tư ôi! tháng năm

xe lăn chiếu cuốn vào hư ảo

tiếc một thời mộng mị đă sang tay

kinh kha!

hề! kinh kha

một đi không trở lại:

môi em cười mà nắng vẫn chưa lên

hay

em đă quên

ngày

tháng nọ với trần gian điêu đứng

mưa điên cuồng ngập cả thiên thu

trong căn nhà cổ lỗ sĩ

một thời áo vá với khăn tang

dở khóc dở cuời khung trời dị biệt

giữa đời thua một kiếp trầm luân

lửa linh hồn cháy dần lên xe cát

ngó lui về ḿnh hóa đá khi mô

đời đă đổi cơn mê thêm dị ứng

nhắc làm chi?

‘Đả phá lăng hoa tầm cựu ảnh

Trùng phong khâm tử hộ dư hương’*

nhớ làm chi?

vừng trăng mọc

bên bờ lau sậy nầy:

j’ai froid aux pieds

mais

il fait beau**

thôi em nhé !

lui về căn nhà cỏ để nhớ một thời ngu xuẩn với cuồng si ./.

 

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuốithángtư/2013)

 

____________

 

* nghĩa : ‘Đập cổ kính ra t́m lấy bóng/Xếp tàn y lại để dành hơi’ (Ôn Như Hầu NGT. Vua Dực Tôn mượn ư)

** nghĩa : ‘tôi lạnh đôi chân/nhưng/trời vẫn đẹp’ (hứng của vcl)

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net