v cng lim

 


 

BIỂN ĐỘNG

 

l cơn thịnh nộ

thảo khấu knh ngư

mặt chai my đ

c răng căng tai

đao to ba lớn

những nht gươm đường sng tnh tự thu đm

cnh tay của biển lnh đnh sng go hoa rụng vỡ

trn mảng đời cn lại . my vần vũ một đời qua

ngoi kia mong manh rơi . qu khứ mn dư ảnh

biển động biển

gi ngp gi

mặt vuốt mặt

trong mắt trong

n-ma-ni-bt-di-hồng

 

ti

 

ta b ha

 

giữa

 

bi tha ma

 

 

 

 

HOA ĐỊA NGỤC

 

cụm hoa trước ng

ng nghing uống gi

ngy . bạc vẻ đu hiu

quỳnh hương một đa . tn ./.

 

V CNG LIM ( ca.ab.yyc 5/2018)

 


 

 

 

art2all.net