vơ công liêm

   

BIỂN GỌI THẦM TÊN

 

rừng có hỏi mây về chưa hăy đợi

gió ngàn phương rong ruổi cơi đi về

sao lấp lánh

trăng trôi bờ bến đậu

 

áo khoát vai gầy

tóc chảy tràn môi

ngoái cổ tư cố hương hề một kiếp phù du

biển gọi thầm tên

ḷng sực nhớ bâng khuâng

khúc đàm trường ta đi vào cơi lặng

thuở nào có ai hay

chim vách núi làm nơi mượn cánh

nước xanh rêu nằm lịm đá nghe kinh

 

em thả trôi

ta ngủ thiếp giấc đoan hà

nhành liễu rủ

thổi mây đưa ngày tháng hạ

mai có về mộng phủi tay trần trên nhánh rẽ

đời phôi pha nhung gấm úa tàn phai

ôi mặc khải

thấm nhuần ơn tế độ

 

suông t́nh hốt như phong xiết nỗi

đáo ngọa trường phi hệ thảo sơn

 

biển gọi thầm tên

in dấu chân chim

mùa mưa xuống triền dốc đổ không ngờ

em thấm thoát nghiêng ḿnh phiên nội phủ

thôi! lỡ con đ̣ trăng về bửa nọ nghe sóng vỗ bờ xa.

 

 

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuối 7/2012)

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net