vơ công liêm

 

 

CHIM Và TÔI

Riêng cho: người trăm năm. 

con chim đến bên tôi
không cười không nói không răng rứa
chim bay
ghế đá và tôi
th́ thầm qua chuyện kể
một trời mây nước xa
c̣n lại ǵ trong tôi
chẳng có chi mô
ngoài tiếng hú hư không
con chim đến bên tôi
nghe đời than thở vắn
công viên buồn lá chết
vàng bay theo thời gian
chim kêu . tiếng thanh tiếng thót
tôi thốt . tiếng nghẹn tiếng ngào
rồi . t́nh cũng phôi pha
những nhánh sông đời khuất cạn
sóng xô bờ vô hạn giữa trần ai
chuông rơi chầm chậm đổ . lá xa cành
rừng . buông tay nhớ ngút ngàn xanh
lặng lẽ đi về một cơi phù du
của thời hư ảo mộng mang sang
nơi không có mặt trời . ấp ủ t́nh trăm năm
bốn mùa là tuyết lủng . trọn kiếp lưu đày tôi
con chim rũ cánh khóc

bay . về . cuối . trời . ơi ./.


VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc mother-day 10/5/2014)

 

art2all.net