vơ công liêm

 CỤM RƯỢU THU KHÔNG
 

vcl : lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

 


lá vàng bay hay t́nh ta bay ?
tiếc chi thân thế sầu nhân ảnh
ngọn gió thu phong cuốn thất hồn
ở chốn lưu đày bóng tịch dương

em
lung linh sắc màu thúy lục trong mắt biếc

ta
kỵ sĩ không đầu thích khách với thời gian

chẳng phải là chi chẳng phải là ǵ
chỉ thấy hoàng hôn trong mắt trong
loanh quanh đời một màu sương trắng
giữa cơi ta bà hay bóng ma vương
ngụm một chén quỳnh tương
với thu vàng nguyệt bạch
ṃ mẫm đôi mắt mờ
đụng phải tiếng hư không
bất giác căn nhà eo éo khóc gọi hồn tất suất bi thu*
giữa đêm dài
điệu kèn ré trong tôi đứt từng khúc ruột
bạch đầu đa hận thế thời thiên* nhớ th́ thương sương th́ nặng
chi bằng núc chén rượu tàn với trăng cho đời không phôi pha
cụm rượu thu không sầu cổ xứ
cho đời thấm mệt cuộc phân ly
sá chi . hề ! ta vẫn lưu linh cùng đế thích
lấy dăm ba chữ an ủi phận ḿnh
ngọn lửa trốn vào em nghe từng nhịp thở uốn quanh
đêm vuốt đầu mường tượng tiền thân là vực thẳm
mà nợ trả chưa xong ?
để nhớ những ǵ cho một mảng đời gian truân quá đổi . thôi !
núc chén tàn dư nghiêng hổ phách
một nậm tương như một cuộc t́nh

thu không . đợi

tôi và em ./.VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. mùa tưởng-niệm.1/11/ 2014)

 


* Tiếng dế khóc mùa thu nghe ai oán.
* ‘Trăng Quỳnh Hải Nguyên Tiêu’(Nguyễn Du). ‘Bạc đầu hận tháng năm trường phôi pha’ (Băng Đ́nh dịch)


 

 

art2all.net