vơ công liêm

 

 

ĐÊM MƠ
ĐỐI ẨM VỚI CAO CHU THẦN

 


người từ đâu về?
như ngựa hí giữa rừng thiêng
tay nải thênh thang trời chữ nghĩa
vạt áo sờn vai
động tâm can
khí phách hồn nhiên hồn thu thảo
trăm ngàn vạn chữ giữa muôn phương
chia ra mấy nhánh sông c̣n lại
một cơi trời thu một nỗi ḷng
biết rằng:
một nhát gươm đưa bóng nguyệt tàn
trời đất từ đây lung linh măi
giữa chốn trường thi phạm chữ người
’câu thơ thi xă con thuyền nghệ an’*
xin mời
người dặm lữ
tên họ là ǵ quê quán nơi nao?
tôi người xứ nghệ đất cày sỏi đá (1)
mắm dưa trưa muối con cá gỗ
trôi về thuận hóa chốn vua quan
có trăng sơn thủy thành phong nhụy
với nàng thôn nữ dáng kiêu sa
dâng lên người muôn thuở:
’xin trao thi sĩ ṿng hoa tặng/chúng ta đă thắng giữa cuộc đời’**
thôi đành ta xin nhận
một chung lếu láo cùng tiêu khiển
nhắp chén phù du cũng nực cười
ôi thế thái đời tái thế
thốt nên lời:
’văn như siêu quát vô tiền hán/thi đáo tùng tuy thất thịnh đường’***
chí khí!
chí khí thay!
một thơ một rượu vạn nghĩa t́nh
mấy ai thấu hiểu ḷng như đá
lời vắn đêm dài chốn tịch liêu
ngậm chén trăng tàn nghe đau nhói

xin mời
người dặm lữ ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. nguyêntiêu. 3/2013)

 

__________________


* thơ: Cao Bá Quát.
** thơ: Thanh Tâm Tuyền (trong bài thơ:Khóc Quách Thoại)
*** thơ: Cao Bá Quát.(nghĩa:Trước đời Hán không có thơ văn nào hơn Nguyễn văn Siêu và Cao Bá Quát/Thơ tứ Tùng Thiện vương, Tuy Lư vương thời thịnh Đường cũng không bằng)
(1)Ḍng dơi vơcôngliêm gốc Nghệ An.Hà Tỉnh.Di dân vào đất Thuận Hóa thời Hồng Đức(?)Ghi từ gia phổ họ Vơ Công.


 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net