vơ công liêm

 

ĐỊA NGỤC MÔN

gởi: Nhật bản

 

          

b́nh minh vỡ

nghe rít cơn động cỡn

tiếng dội vă hư không

 

trước thềm hoang bỏ lại

đôi nương long

khép cửa điạ-ngục-môn

tối om

tội lỗi

 

đêm vu vơ

mặt trời đi ngủ chưa?

giữa cơn mê

hốt hoảng

 

những mảng vụn

trần thế

đổ xô

mũi nhọn ḱnh ngư

trong thế bị động

 

thịnh soạn một ngày bất lực chó dữ

lăm le những lát dao làm t́nh vội

phú-sĩ-sơn chao động

sóng phủ ngang đầu đất rạn niềm đau

chuông gọi hồn ai?

 

geisha!

geisha bạc trắng lửa hồng cơn đại thủy

mặt trời đỏ

mặt trời đỏ hoả thiêu đền vọng nguyệt mờ trăng

thằng ḅ

cái lớn cái bé

ngổn ngang tự sự giữa muôn trùng

 

cuội đă về chiều

giữa bóng

tàn suy .

 

VƠ CÔNG LIÊM (điạchấn tháng 3/2011)

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net