vơ công liêm

 

 

HUẾ MƯA

 

 
gởi: thi nhân trần vấn lệ và mấy o đồng khánh cũ.
 

 

nè ! huế
mưa
chi mà mưa vô hậu kế đợi
mưa
dầm dưa dầm mắm dầm cả em tôi
mưa
rơi từng hột mưa tràn mắt môi
mưa
xuôi con nước mưa về thuận an
huế mưa
đồng khánh mưa đ̣ sang ngang
huế xưa
từ đó tôi lầm than tôi
mưa cho đông giá mưa t́nh tự nhiên
mưa từ trong nội mưa rào hương giang
mưa cho ướt áo tóc thề thuở xưa
để cho t́nh lở t́nh sầu mưa bay
huế mưa
ướt mi em
huế mưa
t́nh lận đận
mụ cô bà . huế mưa tôi
xin em . tha lỗi chích choè đó thôi
cái tôi . muôn dặm t́nh trần bấy lâu
nè ! huế
huế phải mưa cho ướt đồn c̣*
không mưa không ướt cồn lè* đâu em
xin em một chút t́nh dư
cho mưa thấm mệt t́nh tan một thời

huế
thâm trầm
huế
diết da
huế
xa trần thế
huế
trầm mặc tôi
huế . mụ nọ
huế . âm hồn
huế thưa dạ bẩm
huế ừ mụ cô

huế
mưa

mưa
đợi

huế . chờ đợi ai ?

VƠ CÔNG LIÊM

(hue . vn . holoween . cuối mười . haingàn mười bảy)

 

*Đồn C̣: Đồn Cảnh sát xưa ở chợ Đông Ba Huế. Gọi là Cai C̣ chớ không phải Đ̣ Cồn (cồn hến, cồn bắp). Vui thôi!
 

*Cồn-Lè gần phá Tam Giang (Thừa Thiên.Huế)

 

 

 

 

art2all.net