vơ công liêm

 

JAMBALAYA

 

Thiền giả - Vơ Công Liêm

 

jambalaya!
a di đà phật
úm ba la
ba hồi chuông đổ
bát ni hồng
thần chú một câu
jambalaya!
ăn chay niệm phật
bồ tát ma ha tát
thập phương chư phật
tụng kinh gơ mơ
bồ đề dạ bồ đà dạ
jambalaya!
một cơi đi về
không kèn không trống
giữa trời bao la
ta nghe một niệm
tá hoả tam tinh
bước qua mồng một
ăn vội chén cháo
mặc áo lên chùa
nghe thầy giảng đạo
jambalaya !
động tiếng chày ḱnh
rớt ngay giờ ngọ :
không thấy không nghe không biết không chi cả. rỗng!
đầu đội trời chân đạp đất
bàn dân thiên hạ
lơ thơ lững thững
hỏi ra mới biết giỡn chơi thôi mà
mấy đời học phật đi tu bỏ nhà bỏ cửa đi rông một thời
giờ đây rơ mặt trắng đen ham mê tửu sắc cuối đời lông nhông
dạ thưa cũng có lai rai tánh nào tật nấy từ xưa tới giờ
bà con hiểu rơ tấm ḷng sắc sắc không không là câu nằm ḷng
bởi v́ tất cả là không cần ǵ phải có phải không đoái hoài
jambalaya !
ḍm lui ḍm tới chẳng là chi mười hai con giáp nằm ĺ nhăn răng
ngó lên ngó xuống cũng một trời chơi vơi í mà
tiếng phạn tiếng chàm châu rí châu ri châu ô châu ế ông tế ông tề
bữa ni nói phét chịu chơi không bằng chơi chịu một ṿ rượu mê
jambalaya !
hùm bà lằn bầu cua cá cọp lung tung bài cḥi. ứ !
dzăm-ba-la-á cúng dường . niệm nam vô phật lên chùa qui y
ngộ !

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. rằm tháng chạp âm 2013)
          

 

trang vơ công liêm

art2all.net