vơ công liêm

 

SỰ KHÁC BIỆT

Giữa KIERKEGAARD Và NIETZSCHE

  

   

   

 

  Nói về triết học của Kierkergaard và Nietzsche là cả vấn đề được đặt ra từ bấy lâu nay. Ấy là điều rất khó lư giải ( problematic), nhất là vấn đề triết thuyết của hai ông. Song le; không phải là điều giản đơn, nhưng cả hai vị đều từ khước giải bày sự cống hiến của ḿnh về triết thuyết của họ đă đưa ra. Họ đến cùng một ư thức, cùng một ư niệm với những lư luận vững chắc, một nền tảng được lập ra và một khả năng lư luận hợp lư, kiên cố và dài lâu dưới nhăn quang của thế giới ngày nay.

Có thể đây là một lư luận phân tích hay là tập quán chung của triết học ? Có nhiều triết thuyết đưa ra của những nhà tư tưởng ở thế kỷ XX nầy. Tuy nhiên vẫn có nhiều thành phần đứng bên cạnh Kierkegaard hoặc bên cạnh của Nietzsche trong một chiều kích để hệ thống hóa mọi điều kiện trong cùng một đ̣i hỏi về những lời tường tŕnh của triết học mà họ đă đề xướng.

 

T́nh trạng của triết thuyết đương đại như một xác quyết cụ thể, bởi những dữ kiện giữa hai nhà tư tưởng Kierkegaard và Nietzsche. Vậy th́ ai sẽ là người xác quyết trong thời điểm nầy và ai sẽ là người được đời nhắc nhở nhiều hơn. Điều đó không ảnh hưởng ǵ đến lịch sử triết học đương thời, cho dù có tiếp tục phát triển lớn mạnh dưới ư nghĩa nào đi nữa. Sau Hegel những nhà triết học xuất hiện và phát triển nhiều hơn để rồi từ đó đối đầu với mọi t́nh huống hay đứng cùng bên nhau, tuy không có vấn đề  tranh luận hay lư giải chủ thuyết của họ đưa ra mà như thể cùng nhau xác thực vai tṛ của triết học với thời đại mà họ đang có mặt. Kierkegaard và Nietzsche chịu ảnh hưởng ít nhiều những trào lưu đó và đối đầu để chứng minh những ǵ họ đă nói ra.

Thế th́ việc ǵ xẩy ra cho một số triết gia không c̣n tồn tại và rồi lăng quên  trong giai đoạn hiện tại ?

Vai tṛ và vị trí của triết thuyết là nói lên sự sống của con người được xây dựng bằng niềm tin; đó là sự thật của con người ở bất cứ thời đại nào. Kierkegaard và Nietzsche xuất hiện như biểu thị của định mệnh, một định mệnh mà không một ai nhận ra hay cho đó là hiện tượng hiện hữu; với cái không thấy, không chấp sớm muộn cũng đưa tới cái vô lư và lăng quên một cách dễ dàng, người ta cho đó là một triết lư giả tưởng, nhưng trong cái vô tưởng, trong cái phủ nhận đó chính là điều đem lại một sự cảm nhận  và lănh hội sâu sắc hơn bao giờ.

Trong khi những ǵ định mệnh đă an bài, thật sự những điều đó như một hiện tượng, vấn đề tư tưởng c̣n lại chính là cánh cửa rộng mở cho một tương lai ngày mai. Nó không c̣n là vấn đề được nêu ra, bởi bất cứ một đối chiếu nào hay so sánh nào hơn của hai tư tưởng gia. Nhờ những lư luận trong sáng và đưa tới những vấn đề có tính cách khẩn trương (urgent)(1). Để đối chiếu hai gịng tư tưởng đó, chúng ta không t́m thấy sự ảnh hưởng lẫn nhau, bởi mỗi tư duy đều khác biệt đă làm cho họ có những đặc điểm gần như giống nhau và để lại nhiều dấu vết đầy ấn tượng.

 

 

(1) (Để hiểu thêm về Kierkergaard và Nietzsche là những điều thu tập quan trọng của hai ông và làm sáng tỏ phần nào sự tương quan  của họ và có những ǵ gần gũi chung cho cả hai; đó là sự cần thiết: Trở về với Hiện hữu (Existenz) của con người trong thời kỳ đương đại giữa phương hướng và vị trí của Phương tây).

 

 

Mối quan hệ của họ là động lực hấp dẫn và lôi cuốn qua tất cả những luận cứ kể cả gịng đời mà họ đă sống, để nói lên từng chi tiết của cá tính và tư tưởng của họ, một tư duy tự nhiên để nhận thấy và rút tiả ra được những kinh nghiệm sống; đó là sự cần thiết cho một trạng huống tinh thần và ngay cả thời gian tại thế của họ nhất là giai đoạn đụng chạm của nền triết học phương tây. Cuối cùng tất cả ư nghĩa đó như thể là chưa cân nhắc để dự ước một giá trị tối thiểu của chính nó, một lư thuyết mang tính chất vừa hiện sinh, vừa hiện hữu của con người giữa thế kỷ nầy.

Cái lư chung của họ là phân định về tư duy của chính ḿnh cũng như chính con người; ấy là lư chính mà không thể làm tan ră được giữa thời đại chúng ta đang sống. Chúng ta cần tham luận mối tương quan đó. Thứ nhất về tư tưởng của họ. Thứ hai sự tồn lưu tư tưởng nhất là tư tưởng hiện sinh. Thứ ba triết thuyết đưa ra có phải là đường lối hợp nhất giữa con người và triết lư. Những câu hỏi nêu trên đem lại những nhận thức sâu xa cho hai tư tưởng gia cũng như đối tượng cho một triết thuyết được nêu.

Kierkegaard và Nietzsche muốn có một bầu không khí mới, họ muốn vượt qua mọi hạn hữu để chứng minh một sự thật rơ ràng và minh bạch. Nếu điều đó không làm cho thời gian co rút trở lại từ những điều mà họ đă nói trước đây.

Thử định hướng đường lối tư duy của hai triết gia để cho chúng ta nhận định được  cái nh́n của họ với niềm tin giữa Thượng đế và con người.

Đối với Kierkegaard nh́n niềm tin của Thiên-chúa-giáo là một tinh thần giống như hư-không (nothingness), h́nh thức biểu lộ nầy như chối bỏ niềm tin, có lẽ là lời biểu lộ ngu xuẩn, một sự phủ nhận quả quyết giữa hiện hữu và hư không mà hàm ư Thượng đế ở cơi xa với con người.

Với Nietzsche tất cả là ngoài của cơi chân không nầy (a vacuum out of) một cơi không to tướng, chả có ǵ hơn, chỉ để lại một sự tuyệt vọng mănh liệt nhất, một hiện thực mới như đă thoát thai từ đó. ( Sự trở về bất tận và sự tương giao có tính vơ đoán (dogmatics) của Nietzsche).

Lư do của hai vấn đề đă nêu ra là Hố-Thẳm, một hố thẳm Hiện Hữu. Lư lẽ đó không bao giờ là đỉnh cao của tư tưởng và coi đó là vấn đề thông suốt triệt để (thorough-going) mà đó chỉ là cớ sự không hơn không kém  cho nguồn cơn phản đối hay phủ nhận. Ở đây không phải chuyện giản đơn để bàn cải mà mưu cầu một sự cảm thông và cũng không có một giới hạn hay ràng buộc mà tất cả là phương thức như một lư luận đích thực. Kierkegaard và Nietzsche  đẩy sự việc vào cái gọi là không-triết-lư như gởi gắm một ư niệm được bày tỏ. Điều chắc chắn là không c̣n nghi hoặc mà tất cả những ǵ họ liên quan nghĩ tới là một cố gắng để phơi bày sự thật, thái độ nầy như môi trường phản ảnh cái vô-tận-tính-không, phản ảnh được những ǵ là ư thức của hiện hữu mà điều đó không thể đạt được bất luận điạ hạt  mặt bằng nào của sự thật tự nó. Không phải đặc điểm đơn phương tự nhiên của họ, không phải là giáo điều cố định hay một đ̣i hỏi nào khác hơn để lôi cuốn những điều không c̣n lệ thuộc vào ai và thường xuyên đến với họ.

This attitude was in the medium of infinite reflection, a reflection which is conscious of being unable to attain any real ground by itself. No single thing characterizes their nature, no fixed doctrime or requirement is to be drawn out of them as something independent and permanent.

Trên b́nh diện thiết lập một lănh vực hay địa hạt (grounded) nào sự hiện hữu của Kierkegaard và Nietzsche vẫn thể hiện được tính trung thực của nó, vai tṛ đó thích nghi với hoàn cảnh một cách riêng và rơ nét về tư tưởng của họ. Không quan

 

 

niệm, không hệ thống hóa, không đặt vấn đề quyết định; đó là những điều họ xây dựng được cái không thuộc vũ trụ kể cả những h́nh ảnh vượt qua cả vũ trụ. Họ không cảm thấy ở chính họ một sự biểu lộ tích cực những ǵ được coi là chối bỏ xuyên qua những điều rất hiện hữu mà một thời bị chối bỏ sự có mặt của họ mà không thấy được sự suy tàn của tự nó. Vấn đề của Kierkegaard và Nietzsche xuất hiện chỉ là kinh nghiệm giữa lúc nầy, ấy là điều tất yếu để vượt thoát ra khỏi những vướng mắc  mà con người chưa thông đạt và lănh hội. Những điều xẩy ra đầu tiên là không có nhận thức nhưng có ư thức, phân định xuyên qua mọi sự kiện mà chính sự kiện đó không đại diện cho một ai hay nói lên những ǵ giữa thời đại của họ; nhưng đó là nhu cầu khẩn thiết và thanh danh của họ đă bị khước từ.

Khi c̣n ở tuổi vị thành niên, cả hai đă ư thức được niềm tin cho dù chưa được thông suốt một cách sâu xa, dữ kiện đó như bám chặt cái nguyên vẹn ban đầu ở trong người mà đôi khi điều đó trở nên im lặng có ư thức, để rồi nó trở về như một động lực tự nó, đẩy chúng vào căn nguyên của hố thẳm tội lỗi, biến ḿnh thành cô-độc-trầm-mặc và không c̣n ư thức dù không có một vị trí, không hiệu lực vai tṛ hiện sinh, tuy nhiên xuất hiện như một hiện thực vĩ đại và rồi một trong hai triết gia ai sẽ cảm nhận được sự minh định về cái sâu lắng của hiện thực.

 

Thời đại chúng ta đương sống là thời kỳ con người ráng t́m hiểu những ǵ thuộc về kinh tế, kỷ thuật, lịch sử chính trị ngay cả bề mặt xă hội. Kierkegaard và Nietzsche nghĩ rằng; cũng nhờ những biến đổi đời sống mà họ thấy được bản chất của con người qua sự thể hiện hữu.

Kierkegaard ngước nh́n Thiên-chúa-giáo mà ngày nay như thể có một sự dối trá ghê gớm trong niềm tin Thượng đế đối với những kẻ qúa khích. Trong Tân-ước-kinh không nói về những dối trá quá khích đó. V́ dối trá đó nó nằm trong cô-độc-trầm-mặc. Chỉ có 2 cách : một là duy tŕ sự lừa dối để đâm thủng sự bịp bợm và bưng bít sự thật để rồi mọi thứ, mọi điều giữa Thượng đế với con ngựi trở nên Hư-không, hai là chân t́nh thú nhận tội lỗi th́ đó là ḷng chân thật không c̣n dối trá đeo đẳng. Ngày nay ít ai nhận tội như lời bày tỏ được tha. Nếu lời xưng thật ḷng th́ lời xưng ấy có một tác động mănh liệt cho sự dành dụm kiếp sau.

Ngược lại; Nietzsche chứng tỏ một cách hùng hồn và quả quyết sự có mặt của Thượng đế ngày nay có tính cách lịch sử của thời đại qua câu nói: “Thượng đế  đă chết ” (God is dead) tất nhiên phủ nhận sự hiện hữu giữa Thượng đế với con người, mà giờ đây chỉ trực diện bên trong cái tâm thân của con người mà đôi khi hóa ra mơ hồ với niềm tin, cái đó chính là sự im lặng hố thẳm, giữa con người và Thượng đế trở nên vô tư, thiên điạ vô tư, mạc pháp vô ngôn có nghĩa là không c̣n giáo điều hay truyền rao như phép lạ. Nietzsche cho đó là cơi Không-Vô-Cùng, không c̣n  mong đợi ǵ hơn. Ḷng tin ở nơi con người hay ḷng tin ở nơi Thượng đế (?).

Nói chung cả hai tư tưởng gia đều xem sự việc dành cho lịch sử loài người phán xét, dựa trên những chất liệu mà họ đă đưa ra. Họ nhận thức được tất cả là Không (Nothingness). Nhưng rồi đây họ biết bản chất đó sẽ mất nhưng không c̣n cách nào hơn, chỉ c̣n lại Cơi-Không. Nếu Kierkegaard dự đoán về sự thật hoặc có thể đó là sự thật chân chính của Thiên-chúa-giáo (Christian). Trái lại với Nietzsche đă t́m thấy cái bất tín hiện hữu của Thượng đế (athecism) cho nên vô thần không phải là điều đơn giản để đánh mất niềm tin, nhưng đây là cơ hội lớn lao vô cùng -nếu c̣n tin- Vậy th́ cái ǵ để hợp nhất ?  Cả hai đều mong muốn hướng tới cái bản thể hiện hữu (The substance of Being). Đó là con đường hướng tới ḷng thanh cao

 

 

và giá trị làm người. Kierkegaard và Nietzsche không chủ trương hướng tới một phương án chính trị để đổi mới tư duy, không một chương tŕnh hoặch định nào cả, họ chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là không để lại một dấu hiệu nào khác hơn. Kierkegaard tin Thượng đế phải được tôn thờ như ḷng chân. Nietzsche nh́n tôn giáo  như sự có mặt của hiện hữu để tin theo và phủ nhận  sự hiện hữu có thực của Thượng đế. Nhưng thích đáng hơn là mong muốn thực hiện một cách có hiệu năng qua tư tưởng của họ để lại mà những điều đó như họ đă thấy trước đây mà chưa được xác định rơ ràng. Đối với Nietzsche trong cái KHÔNG mà không xác định được (indeterminateness) th́ cái đó quá lớn lao cho ông. Trong lúc đó Kierkegaard chỉ có con đường đi tới với Thượng đế để trở nên tín hữu với Thượng đế. Đường lối mới mẻ đó là con đường dị biệt  của vũ trụ hiện hữu.

Cái sự tương quan ngày nay mà hai tư tưởng gia đă chiếm cứ được bởi vấn đề đưa tới ḷng ao ước của con người. Kierkegaard và Nietzsche không phản ảnh sự chiếm cứ đó trong cái qui định để rồi đem lại sự hủy diệt, nhưng c̣n hơn nằm trong qui định để thắng lướt bằng cách vô hạn hữu để rồi lôi kéo vào cái gọi là khống chế toàn diện. Con người không thể ch́m đắm một lần nữa trong sự phản ảnh tức thời mà không mất cái tự-nó trong sự điều ḥa tiết điệu của triết thuyết.

Kierkegaard nói lên phương thức thông thường “ một thực nghiệm tâm lư”.

Nietzsche th́ nói lên tư tưởng của ḿnh là một sự  “lôi cuốn”.

V́ vậy họ đă bỏ lại những ǵ c̣n lại,  những ǵ mà họ đă nghĩ qua. Sự xuất hiện đó cũng bị nhận ch́m trong cái điều khó có thể hiểu được.

Kierkegaard viết dưới bút danh khác: “ Có một vài điều mà tôi…. cho là rỗng” (The something which I am…is precisely a nothing). Điều được nói ra làm cho ông cảm thấy thỏai mái, gần gũi như thử cầm giữ ông cái thuộc về Hiện hữu, chính điều đó ghi nhận như một con số không giữa cái Có và Không. Có lẽ; điều đó không khác ǵ về suy tưởng của Nietzsche, mà đó là sự mong muốn chính ông. Sự phản ảnh cho cả hai là điều nổi bật cho chính ḿnh tự phản ảnh lấy. Kierkegaard và Nietzsche cho đó là con đường đưa tới sự thật và để đă thông một cách dễ dàng . Nhưng kinh nghiệm cả hai cho thấy rằng cái bản chất tự tại có thể đưa tới mất lập trường đường lối của triết thuyết; vậy th́ làm thế nào là tự do tạo cho chính ḿnh sự thông đạt để thay thế bởi một sự xoay vần như thực nghiệm cho thuyết hiện sinh.

Kierkegaard và Nietzsche thấy được bước tiến của họ mà những thế hệ sau này có thể nhận ra được cái tổng quan trong sự ăn khớp, trong cái năng khiếu thẩm mỹ học có tính tức thời, trong cái toàn thể đơn giản hóa, trong cái không phản ảnh kinh nghiệm, trong tất cả mọi sự hiện hữu gần gũi với chúng ta. Với kinh nghiệm đó cả hai họ h́nh như có cùng một ư thức, như cùng một thong điệp gởi đến t́nh yêu của nhân loại.

 

Nietzsche luôn luôn ư thức về sự chuyển động của đất trời, của biển cả bao la vô tận, Nietzsche bỏ tất cả để quay về với chính ḿnh. Có lẽ; không những Dante mà cả Spinoza hiểu được và cảm nhận ra rằng sự hiện hữu không c̣n là niềm vui thích bởi v́ Nietzsche đang  cô độc với hố thẳm, đó là nỗi cô đơn hố thẳm -empty in his loneliness- cảm giác đó mỗi khi không c̣n cái ǵ vây quanh ḿnh, để rồi cô độc tự tại. Như chính Nietzsche cô độc với Nietzsche!

Bỏi những lư lẽ nào đó; để rồi họ lại t́m đến vớ Thượng đế như kẻ đồng hành. Nhưng rồi Nietzsche cũng không nguôi ngoai với vực thẳm cô độc dù là vực thẳm

 

 

tội lỗi. Không một ai, không một gốc rễ nào ; mặt thật của Zarathustra như gợi lại  một h́nh ảnh visualize để chấp nhận vấn đề của  tồn lưu và cố gắng để đánh đổi với hiện thể như hiện hữu có thực. Zarathustra lắng đọng để qui về với nỗi đời bất tận, chính cái suy tư đó đă bỏ ông ở lại với một thứ hạnh phúc ghê tởm.

Envisaged Zarathustra and mediated upon the eternal return, thoughts which left him as horrified as happy…

Nietzsche tiếp tục sống như vết thương của người chết-chưa-chôn (mortally wounded). Nietzsche đau khổ. Ông nghĩ rằng như ông tự đánh thức ông : “Với tất cả những điều tôi nhận biết được, nếu tôi thật sự can đảm để làm” ( If I  only had the courage to think all that I know). Đó là những mặc khải của Nietzsche về Ư Chí Hùng Tráng, Lật Đổ các Giá Trị Siêu Nhân và Trở Về Vĩnh Cửu.

Trong cuốn Ecce Homo Nietzsche hoàn toàn đoạn giao mọi ‘duy tâm cuồng nhiệt thiêng liêng, mọi hệ lụy t́nh cảm’ đó là giai đoạn khủng khoảng của Nietzsche. Ông thật sự chối bỏ Thượng đế . Trong Ecce Homo:  “Dionysos đối mặt với kẻ đóng đinh trên thập tự giá” phản kháng mănh liệt giữa Jesus và Dionysos. Tức Nietzsche phản kháng sự hiện hữu của Thượng đế.

Nhưng trong cái sự phản chiếu và hạn hữu đó là một sự hài ḷng thỏa đáng  như đă biểu lộ, cái đó chính là dữ kiện của Như-nhiên.

Thật vậy; cả hai nhà tư tưởng  đă vượt thoát về phiá của Như-nhiên, nhưng h́nh thức Như-nhiên ở đây không ai có thể theo được.

Kierkegaard nhảy vào với giáo phái mà chính điều đó như một ư thức nghịch lư, một quyết định hoàn toàn bị chối bỏ và đày đọa của thế giới ngày nay.

Nietzsche đi vào cái vô cùng của Như-nhiên tức của siêu nhân. Đúng như thế; ư tưởng của Nietzsche như tự nó có một cái ǵ sâu lắng có thể làm cho chúng ta nh́n vào cái sự trống không. Kietkergaard đặt niềm tin như thể là kẻ gian ác phạm tội mong được nhận tội đối với Thượng đế.

Nietzsche là biểu tượng cho một tín ngưỡng có tính khoa học và văn hóa, trong cái ước muốn đó đưa đến một nội tại : phiá đó đi từ ṿng quay muôn vật th́ cái đó là ư chí mănh liệt, một xác quyết của Hiện hữu (Being). Chỉ có trường hợp đó, nỗi đau đó là đưa tới những ǵ cần thiết với tấm ḷng thương yêu hài ḥa.

Đối với Kierkegaard, người đă làm sống lại  cái phương thức vi diệu của ḷng tin tôn giáo; điều đó làm cho chúng ta liên tưởng như một thứ nghệ thuật riêng biệt (the peculiar-art) có lẽ; điều đó có cái ǵ khó tin mà chỉ có ông tự ép ḿnh vào ḷng tin. Bởi đôi khi vô thần có thể phát hiện ra ở những người tín ngưỡng, những người vô thần có thể phát hiện ra là người tín ngưỡng; cả hai loại người này đều cùng chung một ngữ điệu (dialectic) chẳng phải cần lư luận .

Dù cho hoàn cảnh ngoại giới có chi phối đời sống của hai vị, chúng ta vẫn t́m thấy những điều kinh ngạc tương quan của họ. Kierkergaard và Nietzsche đă ư thức về tôn giáo khi ở tuổi vị thành niên nhưng chưa thấu triệt thế nào là tín ngưỡng thế nào là niềm tin. Cả hai ở vào tuổi ngoài bốn mươi th́ chính lúc đó mới bộc phát tư tưởng qua triết thuyết của ḿnh. Họ có cái nh́n khác biệt trong tin yêu Chuá (Thượng đế).

Kierkegăard đến nhà Chuá với kẻ thờ phượng Thượng đế nhưng chưa thực ḷng.

Nietzsche đến như một giáo phái khác, với một tinh thần và thể xác của một tín hữu trong niềm tin không có thượng đế như kẻ vô thần (godless).

Vậy th́ sự hiện hữu của Thượng đế dưới lăng kính của hai triết gia hoàn toàn khác biệt của niềm tin Có và Không, Không mà Có. Đối với họ hiện hữu là một trạng thái đặc biệt của vấn đề chứ không phải một tinh thần giản đơn mà ở đây họ để tâm đến sự giải bày – Kierkergaard vượt qua giữa mọi người mà ai là người đương đầu cùng ông. Nietzsche hầu như vượt hẳn. Nhưng để lại một vài điều phi thường, nhờ đó họ tạo nên được nét độc đáo cho thời đại và kỷ nguyên nầy.

Một ghi nhận đáng giá cho cả hai là họ đến trong nhiều khiá cạnh ẩn dụ bên cạnh cái đến tự nhiên của họ. Nietzsche tự so sánh để đi đến: Vạch cái mà không ai biết đến, đó là sức mạnh của học thuyết được tạo ra trên giấy mực qua ngọn bút của trí tuệ. Kierkegaard th́ lại khác : Có thể xóa đi cái quyền lực trong tay của Thượng đế, hủy diệt như cái điều không đạt thành quả. Khi nhận ra điều nầy Kierkegaard rơi vào vực thẳm như con cá ṃi ép dẹp trong lon cá hộp. Ư nghĩ đó đem lại cho ông “ trong mọi thế hệ có hai hoặc ba đứng ra hy sinh cho kẻ khác sống th́ ai là người khám phá ra sự kinh ngạc của đau đớn  và cái ǵ sẽ làm cho ngựi khác có lợi”. Ông cảm thấy như bị ngắt lời, làm cho câu văn không c̣n ảnh hưởng ǵ cả, tợ như bức thư lật ngược để đọc. Ông tự so sánh lấy: “ Có một vài thứ trong tôi có thể là những điều to tát nhưng đă đến kỳ hạn để đưa tới một thị trường bất lợi. Tôi chỉ đáng giá một ít” ( Kierkegaard-Notes 1813)

( There is something in me which might have been great; but due to the unfavorable market, I’m only worth a little.)

Về  ư thức hiện hữu cả hai tư tưởng gia bị loại. Kierkegaard khai triển về lư thuyết thần học qua sự loại bỏ mà ngay chính ông cũng chưa thông đạt cách rơ ràng : ông yêu thế giới, yêu vũ trụ loài người nhưng với điều khác gần như từ chối ông. Nietzsche nh́n khác; ông nhận biết sự chối bỏ. Ông nói: “ Trong cái chừng mực đưa tới sự chối bỏ, hăy giả từ nó để điều đó sẽ không bao giờ trở nên qui luật,

(In favor of the exception, so long as it never becomes the rule).

Kierkegaard nh́n ở chính ḿnh như một ‘thể loại giảo nghiệm’. Nietzsche kinh nghiệm sành sỏi hơn với lư trí trong suốt ở chính ḿnh như thể xuyên qua ánh sáng c̣n lại đó, xuyên qua từ sự trong sáng của ông để kết tội  mà không phải là t́nh yêu. Nietzsche bày tỏ sự xúc động đó trong bài Dạ Khúc (Nightsong) của Zarathustra: “Thắp sáng tôi lên; Ôi! Mong sao tôi sẽ là Đêm… Tôi sống trong ánh sáng của riêng tôi” (Light I am; ah! would that I were Night! I live in my own light!) Nietzsche đau khổ với cái lớn dần của cô độc hố thẳm, trong một ư thức đưa tới sự hạn hữu mà ông cảm thấy như cam chịu với số phận mà số phận không c̣n kéo dài. Một lần nữa h́nh ảnh đó như đến cùng một lúc cho cả hai người. Nietzsche tự so sánh lấy; Ông nh́n ông như cây tùng cao ngất như vực thẳm:” Cô đơn! Ai dám làm người khách ở đây? Có lẽ; miếng mồi của con chim, đăm đắm trong cánh lông măng tơ của cành nhánh…”

Kierkegaard; thích được làm cây tùng cô độc, có cái ǵ vị kỷ, một cái ǵ chia xa để được nh́n thấy cao lớn hơn.. Tôi đứng đây, đẩy bóng tối đi chỉ c̣n loài bồ câu rừng xây tổ ấm trong cành nhánh của tôi…

Nietzsche suffered his own growing loneliness in full consciouness to the limit where he felt he could endure it no longer. Again, the same image comes to both; Nietzsche compared himself to a fir tree on the heights over-looking an abyss “Lonely! Who dares to be a guest here? Perhaps a bird of prey gloating in the har of the branches…And Kierkegaard: “ Like a lonely fir tree, egoistically isolated looking toward something higher; I stand here, throwing no shadow, only the wơod dove building its nest in my branches”.

 

                                                                    *

 

Chúng ta không thể lặng lẽ để đuổi theo sự diễn tiến có tính cách giáo dục qua sự hiểu biết thông minh đó. Cho dù xuyên qua tư tưởng của Kierkegaard và Nietzsche như một phương thức nói lên kinh nghiệm của hiện hữu, điều đó chỉ là thực nghiệm cho một quá tŕnh triết học. Ai sẽ nhận lấy hậu quả mà những điều đó không mang lại ánh sáng có thực cho nhân loại ngày nay. Họ đặc vấn đề mà chính vấn đề đó chưa thật sự sáng tỏ. Đây là vấn đề đang c̣n rộng mở để lư giải. và điều đó chưa hẳn đă khép lại. Qua vấn đề triết thuyết của Kierkegaard và Nietzsche vẫn để lại cho chúng ta một nhận thức, nghĩa là sự nhận thức đó không c̣n tiếp tục dù bất cứ một thiết lập nào như tự nói lên một chứng cớ, không c̣n tiếp tục cho một hậu thuẩn nào để đảm bảo cho triết thuyết của họ đưa ra, ngay cả việc xoáy quanh về cái nh́n giữa con người và Thượng đế dầu rằng đă xác định cụ thể những ǵ họ đưa ra.

Chúng ta tham dự và hoàn thành một cách riêng, một quan hệ mới và sự sáng tạo của những nhà tư tưởng, nếu chúng ta thật sự đến cùng với họ, bằng không chúng ta có thể nh́n họ như những bậc vĩ nhân.

Tóm lại; từ khi chúng ta bắt đầu điều nghiên về vấn đề triết thuyết nầy; ở đây chúng ta có thể phớt lờ cho tất cả những ǵ nồng cốt và vững chắc của triết thuyết. Cái đó là sự phát triển một cách đặc biệt cho tâm lư, hiện hữu hay một vấn đề có tính siêu h́nh. Tốt hơn chúng ta quan tâm về một chân trời và h́nh thức của triết học để may ra thiết lập được một điều chính đáng mà không có sự lừa dối, phỉnh phờ. – Chân trời đó có thể nhận ra được mỗi khi nhân loại được đưa vào một hạn hữu cụ thể bởi Kierkegaard và Nietzsche đó là vấn đề cho một triết thuyết đương đại, một t́nh huống quyết định cuối cùng và lâu dài của hai tư tưởng gia ./.

 

VƠ CÔNG LIÊM  (ca.ab. đầu thu 9/2011)

 

*Soren Kierkegaard (1813-1855)

 Sanh và chết ở Copenhagen, Denmark (Đăn-Mạch)

Ông để lại nhiều tác phẩm triết học và tôn giáo có giá trị.

*Friedrich Wilhelm Nietzsche (1841-1900)

Sanh và chết ở Roecken,Thuringe. Germany (Đức quốc)

Nietzsche để lại nhiều tác phẩm vĩ đại. Đáng kể nhất là Ecce Homo/Tác phẩm đánh dấu cơn khủng khoản của Nietzsche.

Kierkegaard và Nietzsche hai nhà triết học về thần học.

 

** SOREN (viết đúng chữ và phát âm tiếng Đăn th́ chữ O phải có(/)ở giữa chữ O

 

SÁCH ĐỌC:

- The philosophy of Kierkegaard. By George Pattison. (Mc. Gill-Queen’s University Press. Montreal .Ca 2005)

- Nietzsche by Fellcien Challaye. London. England 1970.

- Thượng Đế Đă Chết bài viết của Vơcôngliêm 5/2009 ỏ ca.ab.

 

                                                                           ***..   

    

 

trang vơ công liêm

art2all.net