V CNG LIM

 

LỆ

gởi: nml (đlạt)

 

 

em l lệ chảy

dng sng nhỏ

ta; bn đời lng qun

thi

xin em một lần

trong suốt cuộc tnh ta

lời qụi lụy nằm yn trong tay nhỏ

 

hồn thấu suốt em đi vo ci mộng

mộng m đường

em ngủ giữa rừng mơ

ta; lạc bước bn đời c tịch

nhớ chn người nh nhẹ cuối trời đm

nghe thổn thức lời ca thm diệu vợi

em; giấu mnh vết tch đ vi su

đm đục đậu

ln cnh nhnh

hnh hi em la thể đm my tri

mưa tạt nhẹ

trn đi g m ốm

tc th lương nằm ngả ngớn chờ trăng

ngt thin thu

chiu điệu một đi điều

tiền kiếp

 

em; lệ chảy

xui vai mềm

ta; khăn gi một ngy rất cố hữu

lệ ln đường

mn mỏi dấu chn chim

 

xin em một lần

trong một đời vắng số yu em ./.

 

V CNG LIM

 (dltvn mưađm cuốibảy khngchn)

 

 

trang v cng lim

 

art2all.net