vơ công liêm

 

                                  

L ờ i   c u ố i

                    tặng tôi.

 

 

nếu có ai hỏi

xin em

một lời cuối

không một nơi nào là của tôi

chỉ c̣n lại

giọt lệ mặn

trong tôi .

 

 

VƠ CÔNG LIÊM (sn.65/2008)

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net