V CNG LIM

lục bt v cng lim số 2

                                  gởi : ngvươngtoại

 

 

NHUỆ GIANG

 

Tc

xanh thơm

chảy

đm về

vng

thu

em trải

giăng

thề

cuối thn .

 

 

TƯƠNG NHƯ

 

Dng đời

ngự

gi

lầu son

em

th lương

đứng

giữa bờ

cỏ

xanh .

 

 

THƯỜNG BA

 

Xanh my

gi

cuốn

tc thề

rặng

cy

đưa đn

đi bờ

liễu ru .

 V CNG LIM  chestermere.ab 82008

 

 

trang v cng lim

art2all.net

 

(ảnh nền : v thạnh văn)