v cng lim

 

        

M ắ T   B O

 

 

 

l bay theo gi

gi theo my

trong ti

một ci hoang tn đổ

mắt bo

x ngang ni dựng buổi quan h

 

rừng khp cửa m vang sng vỗ

o ln đường ngy đợi bến chờ mong

mưa về

phủ lấy đời phong nhụy

lệ đẫm tnh ta lệ phi pha

ni c đợi hng mi cong ci mặt

mai c về thắp nhặt cht tnh xa

mưa khc sng di qua vạn dậm

biển nhớ một thời biển nhớ ai?

 

hạc vỗ xa bay trời qu khứ

mi kh l sập đ vng phai

em bất gic

tc vờn bay trước gi

mắt bo động

nghe dư m lời buồn thnh khi no

 

cầm chiều ta đợi rừng khc tiếp

mưa xin l rụng tn hơi thở

khu nhịp cu thơ đuối cuối trời

nhnh sương rải hạt hồn uyn ảo

 

trở giấc trăng nằm dưới suối ngậm

sng ra hồ điệp ha trang chu .

 

V CNG LIM  (ca. ab. Trăngthu 9/2012)

 

 

 

 

 

art2all.net