vơ công liêm

 

 

 

NGUYỆT

 

 

 

trăng phiêu lăng hay đời ta phiêu lăng ?
nguyệt có nằm chín suối vẫn là trăng
trăng ơi trăng xin đừng do dự
chim bay về núi túi khi mô
cá lạc ḍng cá nhảy theo mây
gió ru hồn
gió nghiêng triền hút gió
bóng với h́nh nương náu cơi tiên thiên
áo vàng bay thổi xanh trời chí dị
nguyệt là trăng hay trăng là nguyệt
cơi vô thường
ta thả dốc đời hay đời thả dốc ta ?
ngựa nản chân bon* bên hàng dặm liễu
nghe đâu đây hương khói đă tàn hơi
chiều cố đế hoang mang giấc mộng vỡ ở cuối trời
âm dĩ văng reo rắc một mảng trời dị biệt
bóng thiều quang hay bóng quan san tê tái đoạn trường ai
mưa truy điệu một linh hồn chao đảo giữa trần gian tắt nắng
đợi nâu về nhịp bước vẫn c̣n nguyên
xin độ lượng cho ta một ngày hấp hối cạn
giữa ḷng trăng động dộng một câu thề
hồn như đă trong mơ bờ nguyệt bạch
ngă nghiêng cười
cho đời thôi nghiêng ngă một lần sau
thốt cuồng ngông
giữa lưng trời nghe một chữ tầm xuân muộn
chuốc vào người như nhận ải bi thương
địch tiêu tương
khúc hồ cầm
vạn cổ sầu lai láng mảnh trăng treo
theo mộng ảo đường trần ai thấu hiểu
lạ chi mô ngày đó
tắm trăng trong loáng thoáng mặt hồ thu

sương phả làn hơi sương
trăng trái mùa tàn trăng ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. trăngthángmười/2012)
* chữ của NMGiác.
 

 

art2all.net