V CNG LIM

 

RT CƠN M HOẢNG

 tặng bạn văn: ĐLK v LTH

 

tiếng chy knh thc thủ

trầm mnh xuống đm ru đau thn phận

sỏi đ trơ gan mn gt nhọn

đau đu tuổi chim mung

mạn đm khc ht tiu tương nghn trng xa đỏ ối

ngm cu thơ đột ngột

giữa đồng vọng bao la

đụt mưa m tri chn nghing mnh lăng miếu cổ

rt cơn m hoảng

 

gian trun con đ bạc mi lưng ghềnh xui bến đổ

ph phiếm thềm treo x bng nguyệt giang đầu

rỉ tai

nghe dội chiều m xm

m ba đời lạ ngắt

nhổ neo khc dạ sầu

thanh m dậy tiếng cười

vọng ngh đầu ni nhớ lạc ngn sao

 

lng xa ngt

nu hư v lm tổ

trủng xuống bờ kh khc mặt ct l

biển go

c tịch nẫy mầm lệ đ xanh năm xưa vỗ cnh

rừng l phong thu

một chiều vẩn đục

cy ng đồng trở gi thơ ngy

xin đừng hỏi

đa hồng gai mọc cnh bay vo chạm phải hồn nhin

đm nguyệt tận

trăng khuya đầu ng

soi dung nhan

rướm lệ thủy tinh xanh

rt cơn m hoảng .

 

V CNG LIM (ca.ab.cuối 10/2010)

 

 

trang v cng lim

 

art2all.net