V CNG LIM

 

RƠI TRONG TI

                                                                                                                                                  tặng: L.K.

 

những mảng mu xanh đỏ

sơn phết đm cổ tch

bức tường rỉ mu khc

lm hoen ố thm cung sầu vạn đợi

lốm đốm

mắt em mu hạt dẻ lng lnh vừng sao mai

hong hn bật tiếng cười d th chnh vnh trn mi đẩy

ti

nu vai mời gọi

giữa ngực thở v bin

ranh giới tối om

từ em

l hạt giống

nẩy mầm trong ti

soi rọi

chất cường toan đầm đa ln mi thơm cỏ a

cửa

địa ngục

chy

mới biết những đm chy lẻ loi rưng rưng hạt lệ nhỏ

sng vỗ

rơi trong ti

 

rn

như hấp hối

ngột thở

cơn m chạy trối chết lạc chốn hoang đường mộng ảo

vật vờ

như đm my tri khng nơi về cuối

su hoy

hư v

trong em c những tinh t rơi

bề bộn

trong ti .

 

V CNG LIM       (lậpthu canhdần 8/2010)

 

trang v cng lim

 

art2all.net