v cng lim

 

 

SNG KHC

 

 

        

sng ơi sng!

sng xui mi đẩy

sng ngả ba snh

 

sng thnh thang sng tri chợt nhớ

một buổi hm no

tm cả trời my

ngy thuở nhỏ ta nghe sng thở

tiếng khua tiếng vỗ tiếng chy knh

sng uốn mnh ln vai bnh ngự sử

nắng nhuộm vng e ấp nắng trong tay

mưa trn sng

lời đồng vọng

em thả tc

sng hỏi một đi điều

em tắm nắng

sng khc đời c độc

một mnh ta

ngy thng đợi long đong:

mưa từ thượng tứ mưa xuống đng ba

tc em ướt bng hong i bữa nớ

gi về chợ nọ tạt ph tam giang

sng khc

như lời ai on buổi hm no

mưa khc

tang chế đời ta một kiếp phong ba

sng nước bạc o ạt nhảy ln bờ

sng vi chưn cầu sng nu chn ai

sng ơi sng

sng khc lm chi rứa ?

mạ đợi con về một buổi chiều mưa

 

hương mộc tỏa giang bin di l đo

sơn dương phong thủy ngự lm đoan trinh

 

sng tri mnh mng mnh tri sng

biển đợi trong tay biển nhớ đời

tha phương hề tha hương!

V CNG LIM (ca.ab. nostalgia 8/2012)

 

 

 

 

art2all.net