vơ công liêm

 

THẤT THẬP

                 SỞ DỤC BẤT DU CỦ

 

                                        Vơ Công Liêm

 

 

thôi một đời

t́nh đong từng dặm bước

theo si mê mường tượng tuổi xuân đầu

thôi một thời

’áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc’ (1)

tắm phong sương nhớ lại buổi hôn hoàng

xa phố thị

ngày tuổi nhỏ yêu em mộng mị đắm hương thơm

trong nắng trắng

giờ đây là mộng ảo

bảy mươi rồi chờ đợi những ǵ đây?

vai có sánh cũng thôi buồn mai tuế nguyệt

xô trí tưởng vào khung trời vắng lặng một ḿnh ta

nhặt sương sa lệ ứa biết khi nào

thất thập

cửu tuyền xem cũng nhỏ

sở dục

ḷng si mê đần độn kiếp phù du

tất suất bi thu nghe mà lạnh!

du di du thủ du củ bất-du-di ô hay ḿnh đă nhỡ

dừng lại đây chầm chậm ngỡ xuân nồng

gầy hoa cúc

tưởng niệm linh hồn đắp lên mộ chết chưa chôn

lỡ mai về

lũ ngây thơ không lạ người đâu đến

ấm vai gầy

mai hạc vẫn điềm nhiên

‘rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ’ (2)

xin tạ từ một thuở hồn hoang

ngày trôi nhanh đêm thức nuốt hư hao suốt dặm trường

 

thôi nhé ! tuổi vào đời chậm trễ một cung thương

tiếc ǵ đây thất thập cổ lai hy hay lai hy thất thập cổ ?

đuối vọng sầu bi không chi bằng :

‘mạc để kim tôn không đối nguyệt’ (3)

ứ !

 

 

VƠ CÔNG LIÊM (ca. ab. rằm thánggiêng âm 2/2013)

 

(1)  Thơ Nguyên Sa.

(2)   Thơ Tản Đà

(3)   Thơ Lư Bạch (nghĩa : chớ để chén tàn dưới ánh trăng)

 

art2all.net