vơ công liêm

 


TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁ

          dâng: những linh hồn mậu thân 68.
 

 

giữa rừng mưa
đá ngậm ngùi
hồn lạc điệu
nội không quạnh quẻ đường xa mướt
áo nhạt t́nh loang ướt mắt môi
tôi . đi trong bóng điêu tàn rụng
hồn đá . nghiêng ḿnh thốt tiếng than
nằm nghe sóng vỗ tự bao giờ
ch́m khuất ḷng đau nỗi xót xa
mưa
khêu
nhẹ
lên thềm đá . đá ngủ quên đời kiếp lăng du
áo rêu xanh . như ngàn năm một thưở
để nghe mưa dậy . giữa triền vọng mô
đá xây tháp đổ qua muôn kiếp
gió có bạt hồn nhiên một dặm trường
cả đời tượng đứng ṃn dư ảnh
cám ơn mưa móc
đá khóc chín tầng
và . mây trôi nổi theo hương về cội
tượng đá phơi ḿnh một cơi không
tỏa rạng trời trong nâu nẫu hồng đào
‘thuyền hà vi hề đôc văn’*
sắc lạnh đá
đá ôm đá
đá nghe kinh
đá tha già đá giạ . chi đá ca lệ sa bà ha
chuông rung ngần như tế độ một ṿng luân
nhả câu thơ cho thêm ngưỡng nguyệt hồ
nhểu xuống thinh không hoài vọng cổ
ôi . cát bụi mờ lăn oải sầu thương
cánh hoa vỡ gió nằm trên mộ đá . cống hiến đời như ảo bóng tà
đêm nghe tiếng thở dài vô ngạ . chốn hồng trần cho đá ngủ quên

thốt

khúc t́nh

dở ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 4/2018)

*’Duyên cớ sao mà lẻ loi’ (khuyết danh)

 

 

 

art2all.net