tranh  Vơ Công Liêm

HAI CÁI ĐẦU / TWO HEADS

Khổ 12’ X 16’. Trên giấy cứng. Acrylic + mix media + House paint . Vcl # 6112016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net