tranh  vơ công liêm

NGƯỜI ĐÀN BÀ Và TƯỢNG ĐÁ / WOMAN And STATUE Of STONE-MAN

Khổ 12’X16’ Trên giấy bià cứng. Acrylics + Mixed .vcl 2013. Vcl# 1282013

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net