tranh  Vơ Công Liêm

MƠ VỀ / DREAMING DAY

Khổ 12’X16’ Trên giấy b́a. Acrylics+Mixed+Pigment+Gloss-paint. vcl.2012. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net